SF 8010
  • Ürün Adı: SF 8010
  • Ürün Açıklaması:

    El Dezenfektanı (%72 Etanol içerikli)

  • Belge: SF 8010
  • Ürün Ambalajı: SF 8010
  • Belge: Biosidal
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu