SF 3080
  • Ürün Adı: SF 3080
  • Ürün Açıklaması:

    Durulamasız Temizlik Ürünü(%70 İPA)

  • Belge: SF 3080
  • Ürün Ambalajı: SF 3080
  • Belge: GİMDES/KASCERT
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu