SF 2501 HD
  • Ürün Adı: SF 2501 HD
  • Ürün Açıklaması:

    Ağır Yağlar İçin Alkali Ultra Köpüklü Tem. Ürünü

  • Belge: SF 2501 HD
  • Ürün Ambalajı: SF 2501 HD
  • Belge: GİMDES/KASCERT
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu