SF 2500 VF
  • Ürün Adı: SF 2500 VF
  • Ürün Açıklaması:

    Alkali Klorlu Köpüklü Tem. Ürünü

  • Belge: SF 2500 VF
  • Ürün Ambalajı: SF 2500 VF
  • Belge: GİMDES/KASCERT
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu