SF 2030
  • Ürün Adı: SF 2030
  • Ürün Açıklaması:

    Alkali Klorlu Köpüklü Dezenfektan

  • Belge: SF 2030
  • Ürün Ambalajı: SF 2030
  • Belge: GİMDES/KASCERT/BİOSİDAL
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu