Yardımcı Kimyasallar Temini

SODYUM HİPOKLORİT - NaOCI (SIVI KLOR)

Sıvı Klor, Su Arıtma Sistemlerinde Klorlama Yapılması İçin Kullanılan Bir Üründür.Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorittir. Ticari Olarak Sıvı Klor Olarak Adlandırılır. Sodyum Hipoklorit İçme Sularının Ve Diğer Su Kanallarının Dezenfeksiyonunda Kullanılmaktadır. Klor Bazlı Dezenfektanlar, İçme Suyu, Kullanma Suyu, Kuyu Suyu, Havuz Sularında Dozlama Sistemi İle Kullanılır.

Sıvı Klor, Taşınması Kolay, Kullanımı Oldukça Basit Bir Klorlama Ürünüdür. İl, İlçe Ve Köylerde Su Klorlanması Sıvı Klor İle Yapılmaktadır. Su Arıtılması Haricinde Sanayide Değişik Amaçlar İle De Kullanılmaktadır.

TABLET KLOR

Tablet klor öncelikli olarak havuz sularının ve içme sularının temizliğinde başta olmak üzere dezenfeksiyon amaçlı değişik alanlarda kullanılır. Özellikle son zamanlarda okullarda, hastanelerde kullanımı artmıştır.

Kullanımı sonderece kolaydır. Bir file içine uygun miktarda tablet klor konulmak suretiyle suyun içine bırakılır. Suya bırakılan klor belli bir süre sonra eriyip suya karışacaktır. Belirli periyotlarda kontrol edilerek klorun tamamen eriyip suya karışması durumunda fileye tekrar aynı adette tablet klor konulur. Bu şekilde su klorlanmış olur.

Ticari şekli 5kg -10 kg ,45kg vs. şeklindedir. Havuz sularında kullanılan tablet klor içme sularında kullanılan tablet klorlarla farklılık arz eder. İçme sularında kullanılan tablet klor stabilizatörsüz ve aktif klor oranı %65- %70 arasındadır. Havuz sularında kullanılan tablet klorlar %90 aktifliğe sahip ve stabilizatörlüdür. İçme suları için olan tablet klorlarımız sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır.

DEMİR 3 KLORÜR

Demir üç klorür, arıtma sistemlerinde koagülant olarak kullanılan asidik özellikli, koyu kahve renkli bir kimyasaldır. Baskı devre yapımında, demir oksit pigment üretiminde, çamur şartlandırmada da kullanılmaktadır. Asidik özellik gösterdiği için kullanım ve depolama esnasında plastik veya paslanmaz çelik tanklar kullanılmalıdır. 30 – 60 Lt lik bidonlarda, IBC tanklarda ve tanker olarak satışı yapılır.

Arıtma sistemleri, çamur şartlandırma, baskı devre yapımı, demir oksit pigment üretimi, bakır aşındırmada kullanılmaktadır.

HİDROKLORİK ASİT-HCl

Hidroklorik asit, halk arasında tuz ruhu diye bilinen bir inorganik asittir. Rensiz, açık sarı renginde keskin bir kokusu olan berrak bir çözeltidir. Metallerle reaksiyona girdiğinde yanıcı hidrojen gazı açığa çıkarır. Ayrıca oksitleyici maddelerle reaksiyonunda klor gazı açığa çıkar ve bu gaz oldukça zehirlidir. 30–60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır. Ayrıca tankerle de satışı mevcuttur.  Hidroklorik asit çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Hidroklorik asit, su arıtmada, reçine rejenerasyonunda, metal sektöründe, yüzey temizlemede, petrol, kimya sanayinde, gıda, ilaç, boya, tekstil gibi çok değişik sektörlerde kullanılmaktadır.

KOSTİK - NaOH

Kostik, kimyasal içeriği Sodyum Hidroksit olan, değişik konsantrasyonlar ve normlarda satışı yapılan kuvvetli bazik bir bileşiktir. Formülü NaOH şeklindedir. Su ile tepkimeye girdiğinde ısı açığa çıkarır  ve suda kolay çözünür. Kostik, sıvı kostik dışında payet kostik ve boncuk kostik olarak ta satılmaktadır. Sanayide yoğun olarak temizlik ve koku giderme işlerinde kullanılır. Bunun yanı sıra arıtmalarda, temizlik sektöründe, kağıt sanayinde, gıda, tekstil gibi çok değişik sektörlerde değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

Kostik, temizlik, gıda, süt, içecek, arıtma, kağıt, tekstil, maden, petrol gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

SİTRİK ASİT

Sitrik asit, halk arasında bilinen adıyla limon tuzu, teknik olarak E330 diye anılır. Sitrik asit 25 kg lık torbalar halinde satılır. Sitrik asitin monohidrat ve anhidrat olmak üzere iki çeşiti vardır. Genellikle gıda sektöründe koruyucu madde olarak kullanılır.

Salça, konserve, bira, şarap, alkolsüz içecekler, peynir, reçel, bisküvi, lokum, kek vb. yapımlarında koruyucu madde ve pH düzenleyici olarak kullanılır. Bunun dışında tarım, temizlik ve metal sektörlerinde de kullanıldığı alanlar bulunmaktadır.

SÜLFÜRİK ASİT

Sülfürik asit, kimyasal formülü H2SO4 olan, renksiz, yüksek yoğunluğa sahip kuvvetli bir mineral asitidir. Ticari olarak satılan sülfürik asit % 96-98 konsantrasyona sahiptir. Sanayide değme yöntemi veya kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Kükürt dioksitin çeşitli katalizörler yardımıyla oksijenle yükseltgenmesi kükürt trioksiti oluşturur. Kükürt trioksitin suyla tepkimeye sokulması sonucunda ise sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve kuvvetli ekzotermik reaksiyonlar oluşturur. Bunun için sülfürik asiti seyreltme işi çok zor ve tehlikelidir. Sülfürik asit halk arasında akü asiti diye bilinir. Pil ve akü yapımında kullanılır. Bunun yanı sıra değişik derişimlerde, gübre, ilaçlama, patlayıcı madde, petrol arıtım gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. 30 – 60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır.

Sülfürik asit, akü sektöründe, gübre, pigment, boyar madde, ilaçlama, patlayıcı madde, metal, metalurji gibi sektörlerde kullanılır.

TABLET TUZ

Arıtma sistemlerinde ve su yumuşatmada kullanılan reçinenin zaman içinde kirlenmesi neticesinde belirli periyotlarla yıkanması gerekmektedir. Reçinenin yıkanması işlemi tuz ile yapılmaktadır. Tuz tabletler halinde üretilmektedir. İki tür tablet tuz mevcuttur rafine tablet tuz ve mekanik tablet tuz.

Su yumuşatma sistemlerinde ve arıtma sistemlerinde kullanılır.

EDTA

EDTA, Etilendiamin tetra asetik asit in kısaltılarak yazılmış şeklidir. Poliamino karboksilik asit grubudandır. EDTA metal iyonlarına karşı yüksek afinite gösterir.

EDTA labrotuarda metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Biyokimya ve moleküler biyoloji iyon tüketici olarak enzimlere karşı kullanılır. Analitik kimya da compleksmetrik titrasyon, su sertliği maskeleyici ajanlar analizelerinde kullanılır.

Bize Ulaşın

Ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0282 652 90 56

0282 673 70 71

[email protected]

Marmaracık OSB Mah. Ilgaz Sk. No:7 Ergene / Tekirdağ